Aukioloajat: MA Suljettu TI 9-16 KE 9-16 TO 9-16 PE 9-14

Palvelu- ja vastuuehdot, kuluttajamyynti:

HINTA-ARVIO JA MATERIAALIKULUT:

Työtilauksen yhteydessä tehty hinta-arvio sisältää työn osuuden hinnasta. Se ei sisällä materiaalikustannuksia, koska niiden lopullinen kustannus on usein työn alkuvaiheessa epäselvä. Arvio materiaalikuluista kirjoitetaan aina erikseen jos ollenkaan. Asiakas vastaa ompelimon kautta tulevien materiaalien kustannuksista, sekä materiaalien hankkimiskuluista, jotka eivät kuulu perustarpeisiin, kuten esim tukikangas ja langat. Mikäli asiakas ei ole antanut rajoitteita materiaalin hinnalle tai ei ole sovittu erikseen ilmoitettavan asiakkaalle hintaa, hänellä ei ole oikeutta valittaa materiaalikuluista työn valmistuttua tai mikäli materiaali on jo hankittu. Asiakkaalla on vielä tässä kohtaa oikeus perua työn valmistus, mutta hän vastaa aiheutuneista kuluista ja materiaaleista. Materiaalin lisäksi tälläisiä kuluja voivat olla esim: – aikakulu jos työ on jo ehditty aloittaa, sovitusmaksu (aikaperuste, kuuluu yleensä työn hintaan, jos työtä ei tilata, on sovitus ajallisesti yritykselle kulu), toimistomaksu (asiaan liittyvä selvitys- tai paperityö), tai materiaalien kustannukset joita on ehditty hankkia ennen työn perumista. Työn perumisesta tulee ilmoittaa kirjallisesti ja lisäksi suusanallisesti käymällä tai soittamalla, jos on syytä olettaa että muihin kuluihin voi vaikuttaa välittömästi. Ompelimo ei vastaa kuluista joita on juuri syntymässä työtä peruttaessa, tai viestin jäätyä lukematta. Ompelimo ei anna lupausta lukea viestejä reaaliaikaisesti, tai muun aikaraamin sisällä. Asiakas vastaa tiedon kulusta ja perille pääsystä tälläisessä tilanteessa. Asiakas vastaa itse tuomiensa materiaalien kuluista ja viimekädessä sopivuudesta, vaikka olisi saanut konsultaatiota. Tarvittaessa ja sen ollessa mahdollista annamme aina materiaalin valintaan ohjeet ja konsultaatiota ja mahdollisuuden mukaan ostoapua myös. Ompelimo ei vastaa käsitysvirheestä, joka asiakkaalle on voinut jäädä hintakyselyn yhteydessä koskien mihin arvio kohdistuu.

PALVELU- JA TOIMITUSAIKAEHDOT:

Tilatusta työstä tehdään lähete, josta 1 kopio jää asiakkaalle, yksi ompelimoon. Lähete on samalla tilausvahvistus ja asiakkaan ja ompelimon välinen sopimus tehtävästä työstä, joka velvoittaa asiakkaan maksamaan ja noutamaan tilatun työn, sekä työtä tilatessa selvittävän mahdollisimman tarkkaan toiveensa työtavan suhteen, mikäli tällä on hänelle merkitystä millään lailla. Asiakas on velvollinen tuomaan työtä varten tarvitsevansa lisämateriaalin mukanaan, tai kustantamaan ja hyväksymään Turun ompelimon hankkiman materiaalin mahdollisine hankkimiskuluineen, poikkeuksena yleiset materiaalit, kuten langat ja tuki- sekä yleisimmät paikkamateriaalit. Asiakas on velvollinen välittömästi tarkistamaan tiedot riittäviksi ja oikeiksi lähetekopiostaan ja pyytämään tarpeelliseksi katsomaansa lisäystä tehtäväksi siihen.

LÄHETE/TIEDOT:

  • Asiakkaan nimi ja puheli/muu yhteystieto,
  • tilauspäivä ja arvioitu valmistumisaika,
  • sovittu ilmoitustapa, mikäli tekstiviesti ei sovi.

VALMISTUMIS- ja TOIMITUSAIKA sovitaan työ-ja asiakaskohtaisesti.

Kun toimitusajaksi on merkitty esim 1-2 viikkoa, voi työn valmistuminen kestää tilauspäivästä ja sesongista riippuen 1-17 vuorokautta, eli 1-13 työpäivää.
= HUOM! 1-2 viikkoa koostuu työpäivistä, ei viikonpäivistä tai vuorokausista.

Mikäli valmistumisajankohta on päivämäärä, Turun ompelimo on velvollinen noudattamaan sovittua aikataulua. Mikäli kellonaikaa ei ole sovittu, valmistuminen ja siitä ilmoittaminen tarkoittaa viimeistään sovittua päivää, viimeistään 2 tuntia ennen sulkemisaikaa. Pidätämme kuitenkin oikeuden muutoksiin, mikäli valmistuminen estyy meistä johtumattomista syistä, mikäli asiakkaan tiedot ovat väärin, tai emme muutoin saa häneen yhteyttä työn valmistumista edellyttävien lisätietojen saamiseksi tai ilmoitusta varten. Emme vastaa vahingonkorvauksista, tai esim ylimääräisistä matka- tai muista kuluista koskien työn valmistumisen viivästymistä. Me Turun ompelimossa sitoudumme aina tekemään virheen/erehdyksen sattuessa parhaamme ja voitavamme meille kohtuullisessa mittakaavassa, ottaen huomioon kiireellisyyden ja mahdollisuudet, asiakkaan tilanteen, sekä yhteistyön sujumisen asiakkaan kanssa.

Asiakas on velvollinen tiedustelemaan työn tilannetta, välittömästi mikäli sovittua ilmoitusta sovittuna aikana ei hänelle tule, tällä varmistaen yhteys- ym tietojensa olevan oikein, sekä mahdollisten inhimillisten erehdysten tai väärinkäsitysten aiheuttamien aikatauluongelmien/väärinymmärrysten ajoissa selviämisen, jotta tilanteeseen voidaan reagoida molempia tyydyttävällä tavalla. Turun ompelimo pidättää vastuun myöhästymisen johdosta syntyvistä kuluista. Turun ompelimo vastaa työn mahdollisimman pikaisesta toimituksesta ja asiakkaan oikeudesta 15% alennettuun hintaan työn myöhästyessä aikataulusta, joka on sovittu tiukaksi ja asiakkaalla on esimerkiksi tilaisuus jossa hän tuotettaan tarvitsee.

NOUTO:

Asiakas on velvollinen noutamaan työn Turun ompelimosta aukioloaikana, ellei muuta ole erikseen sovittu, kahden viikon (14 vuorokautta) sisällä ilmoituksesta, ellei muuta ole sovittu. Säilytyksestä veloitetaan ylimeneviltä päiviltä 1 euro/arkipäivä, sis alv 24%. Aukiolopoikkeukset ilmoitetaan mahdollisuuksien mukaan työn vastaanottovaiheessa, poislukien tilanteet joissa on yleinen käytäntö liikkeiden olla kiinni, esim arkipyhisin. Ilmoitusviestissä on käsillä olevan viikon aukiolo, mikäli nouto on seuraavalla viikolla, on asiakas velvollinen tarkistamaan ne esim soittamalla, sähköpostitse tai katsomalla yrityksen Google- tai Facebooksivulta. Nettisivuille päivitetään ainoastaan pysyvät aukiolomuutokset.

SOVITUS:

Asiakas on velvollinen sovituksessa (-sissa) kertomaan toivomansa muutokset; ääneen, suoraan sanomalla ja tarvittaessa varmistamalla sovittajan ymmärtäneen oikein, ja ilman että asiassa on tulkinnanvaraa. Muutokset voidaan kirjata lähetekappaleisiin. Emme vastaa reklamaatioista, jotka ovat seurausta kommunikoinnin puutteista tai että toiveet kerrotaan jälkikäteen. Työn onnistuminen hyväksyttävällä tavalla edellyttää että asiakas antaa tarvittavat tiedot ompelijalle/sovittajalle työstä sovittaessa ja/tai sitä sovitettaessa.

REKLAMAATIOKÄYTÄNTÖ JA TARKISTUSVASTUU:

Asiakas on velvollinen tarkistamaan työn sitä noutaessaan, ellei muuta sovita (esim tarkistus/sovitus kotona mikäli on kiire tehdä se tuotetta noutaessa tai toimitus/nouto on sovittu tehtävän toisaalla), ja ilmoittamaan välittömästi havaitsemistaan puutteista jotka koskevat tilattua työtä. Korjaus joka johtuu ompelijan tekemästä huolimattomuus-, sovitus-, mitta- tai muusta virheestä korjataan asiakkaalle veloituksetta takuutyönä. Uudelleenkorjaus on ensisijainen keino reklamaatioissa, joissain tapauksissa voi olla mahdollista hyvittää alkuperäiset korjauskulut asiakkaalle, esimerkiksi tapauksessa jossa asiakas ei halua/tuotteeseen ei voi tehdä virheen korjaavaa toimenpidettä.
Turun ompelimo ei vastaa muista välillisistä tai välittömistä kustannuksista joita reklamaatio asiakkaalle aiheuttaa, eikä ole korvausvastuussa muissa kuin työn korjaamista koskevissa asioissa, poissulkien että asiakkaan tuote on Turun ompelimon virheen takia käyttökelvoton tai pilalla peruuttamattomasti. Tuotteen täysi hinta korvataan ainoastaan tapauksissa, joissa vaatteessa on vielä tuotelaput paikoillaan korjaukseen tullessa, muissa tapauksissa korvaus on tuotteen ikä ja kunto, tai jälleenmyyntiarvo käytettynä huomioiden molemmille sopiva ja kohtuullinen summa. Mikäli asiakas haluaa korjauttaa reklamoidun tuotteen muualla hän vastaa itse korjauskustannuksista, eikä alkuperäistä veloitusta välttämättä hyvitetä silloin. Reklamaatiokorjaukset koskevat aiemmin sovittuja ja korjattuja kohtia vaatteessa. Mikäli tarvetta ilmenee lisäkorjauksille, veloitetaan ne hinnaston/sovitun mukaisesti.

Reklamaatiotilanteessa: Työllä on lain mukainen 6 kk:n takuu. Työn korjaaminen koskee Turun ompelimon ompeluosuutta kussakin työssä, eikä kata esim. tuotteessa olevia muita, sen valmistajan tekemiä virheitä, joita ei ole työtilauksen yhteydessä meille osoitettu tehtävän, tai sovittu tarkistettavan erikseen Turun ompelimon toimesta.
Tälläisten muiden tuotteen virheiden korjauskulut veloitetaan hinnaston mukaan näin sovittaessa.

Reklamaatio työn takuuta/kestävyyttä koskevissa asioissa on tehtävä 6kk sisällä laskettuna työn luovutuspäivää seuraavasta päivästä. Turun ompelimo vastaa reklamaatiossa ompelutyöstä ja ompelimon hankkimista materiaaleista tapauksissa joissa hankinta (kangas) sen toimivuus ja tieto ominaisuuksista kuuluvat perusammattitaitoon. Erikoismateriaaleissa tai tuotesuunnittelutöissä Turun ompelimo ei vastaa epäsopivien materiaalien hankinnasta, mikäli se vaatii erikoisammattiosaamista, tai tarvittavaa tietoa ei ole annettu tai saatavilla, esim tuote- ja käyttötarkoitus on uusi ja testaamaton. Tällöin asiakas kantaa riskin materiaalin epäsopivuudesta.
Mikäli esim vetoketjussa ilmenee tehtaan valmistusvirhe tai ketju tai muu materiaali on asiakkaan itse hankkima, emme vastaa kustannuksista, joita sen johdosta työn korjaamisesta aiheutuu tai jos materiaali on työtä ajatellen vääränlainen, emme vastaa sen sopivuudesta tai epäsopivuudesta aiheutuneista kuluista. Tilannekohtaisesti voi olla mahdollista neuvotella alennettu hinta korjaukselle. Mikäli esim varaosa/ketju on käytetty ja sen vaihdosta on asiakasta veloitettu (työn osuudesta), eikä se kestä, vastaamme osan vaihdosta, emme suuremmasta samaan asiaan liittyvästä korjauksesta (esimerkkinä vetoketjuun vaihdettu vedin ei kestä; vastaamme uuden vetimen asennuksesta, emme esim koko ketjun vaihdosta ja sen kustannuksista).

Muissa, esim työn istuvuutta, pituutta, työtapaa tms koskevissa tapauksissa reklamaatio virheestä on tehtävä 2 viikon (14 vuorokauden) kuluessa, laskettuna alkaen luovutusta seuraavasta päivästä. Asiakkaalla on velvollisuus esittää reklamaation yhteydessä työlähete, tai kuva siitä, tai kuitti, mikäli siitä selviää tehty työ tarpeeksi yksityiskohtaisesti, tai muu todiste tehdystä työstä ja siinä ilmenneestä virheestä sitä kysyttäessä (tarkoittaen että reklamaation kohdeompelija on eri kuin reklamaation vastaanottaja ja että asia ei ole pelkän muistin varassa). Ilman esitettyä dokumenttia reklamaatiota ei välttämättä voida käsitellä ollenkaan.

Turun ompelimo ei korvaa; asiakkaan mielenmuutoksesta johtuvia korjauskuluja (esim korjaus ja mitat on hyväksytty sovituksessa), asiakkaan epäselvästi ilmaistusta tai puuttuvasta tahdonilmaisusta johtuvia puutteita, tai muun syyn takia sanomatta jääneen toiveen johdosta tulevia korjauskuluja, tai korjauskuluja, jotka aiheutuu asiakkaan vaatimista kyseiseen vaatteeseen sopimattomista korjauksista. Esimerkiksi: asiakas vaatii suosituksista huolimatta ”liian” isot sisäänotot ja/tai slim fit- mallin tehtäväksi vaatteeseen jonka kangas ei jousta. Kangas vaatteessa on silloin sopimaton haluttuja korjauksia ajatellen, ja tälläiset korjaukset tehdään aina asiakkaan omalla vastuulla.

Turun ompelimo ei vastaa virheistä, jotka on aiheutuneet esim asiakkaan omasta mittavirheestä, ja asiakas ei ole ehtinyt tai halunnut sovittaa korjattavaa vaatetta ompelimolla, niin että ompelija merkitsee mitat.